Služby

Projekce

Komplexní projekční činnost

Poskytujeme komplexní projekční činnost pro všechny naše činnosti a služby ve všech stupních projektové přípravy, kvalifikovanými projektanty s rozsáhlými zkušenostmi v oboru.

Zpracování projektové dokumentace je prováděno v souladu s nejmodernějšími trendy a dle platných právních předpisů. Samozřejmostí je průběžná konzultace zpracovávané projektové dokumentace se zadavatelem a příslušnými úředníky státní správy.

Zajišťujeme projekční činnost zejména v následujících oblastech

  • trafostanice a rozvodny NN a VN
  • přípojky elektrické energie NN a VN
  • přeložky venkovního vedení VN a NN
  • veřejné osvětlení
  • uzemnění a hromosvody
  • MaR
  • Průmyslové rozváděče
  • Fotovoltaických systémů

Klientům poskytuje komplexní služby od předběžných konzultací, zaměření stávajícího stavu a profilu terénu, inženýrských sítí, konzultací s orgány státní správy, přes podporu při stavebním řízení, autorský a technický dohled, až po vypracování dokumentace skutečného provedení a podporu při kolaudačním řízení.

EG.D a.s.

Pro společnost EG.D a.s. zajišťujeme na území Jemnicka a Moravskobudějovicka a částečně Znojemska, tzv. „Stavby na klíč“. Jedná se o zajištění projekčních prací, elektromontážních a stavebně montážních prací, drobných stavebních a zemních prací a dokončovacích prací a zajištění souvisejících geodetických prací a dalších činností.