O nás

PROFILSPOLEČNOSTI

Činnosti nabízené naší společností jsou založeny na zkušenosti a kvalitě, vyplývající z dlouholetého působení našich řídících pracovníků a montérů v oblasti energetiky.

Společnost disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků s elektrotechnickým vzděláním. Odbornost našich pracovníků se průběžně zvyšuje účastí na školeních a seminářích.

Působíme na celém území České republiky, montáže provádíme i v zahraničí (Slovensko, Slovinsko…).

 

ECOREM a.s.

je společnost, která působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko – montážní a servisní organizace v oblastech:

 • vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových)
 • výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN
 • vysokého napětí (VN)
 • nízkého napětí (NN)
 • měření a regulace (MaR)
 • realizace kabelových souborů NN / VN
 • revizní a servisní činnost průmyslových komplexů, rozvoden a transformoven
 • slaboproudé elektroinstalace
Image

Autorizace a certifikáty

Soupis autorizací a oprávnění, kterými disponuje naše společnost pro Českou republiku

Oprávnění  k montáži, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu (ev.č. 14369/9/15/EZ-M,O,R,Z-E1A, E1B)

 • §E1A: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • §E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení s nebezpečím výbuchu
 • Oprávnění podle vyhlášky MO č. 273/1999 Sb., (ev.č. 1047/06-EZ-M,O,R,Z-E1B/24)
  K provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení v rozsahu elektrická zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů), která jsou umístěna ve vojenských objektech ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 zákona o ozbrojených silách ČR v prostředí bez nebezpečí výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu

Oprávnění vydané ve smyslu §6a) odst.1 písm. C) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 3 vyhlášky ČBÚ a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. ČBÚ a ČBÚ č. 553/1990 Sb.

 • K montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • K opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • K revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • Ke zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem

HISTORIEECOREM a.s.

Společnost ECOREM a.s. vznikla v roce 2014 transformací společnosti ECOREM s.r.o., která byla založena v březnu roku 2007.

Společnost ECOREM s.r.o. se zpočátku soustředila na elektromontážní práce, v následujících letech došlo k rozšíření nabídky služeb i o projekční práce, poskytování servisu a provádění oprav elektrických zařízení, dodávky větších komplexních zakázek, začala se rozvíjet obchodní činnost a svoji působnost rozšířila i do zahraničí (Rusko, Srbsko, Slovensko, Polsko).

V současné době tak chod společnosti zajišťuje ekonomické, obchodní a projekční oddělení a oddělení realizace zakázek.

Od svého založení v roce 2007 společnost sídlila v průmyslovém areálu v Jemnici na Staré cestě 1127, který postupně procházel a prochází celkovou rekonstrukcí:

Image
 • 2014 - rekonstrukce prvního patra administrativní budovy (nová elektroinstalace, výměna oken a dveří, podlahy, podhledy, sociální zařízení)
 • 2017 - 2018 - V rámci projektu „Modernizace výrobního areálu společnosti ECOREM a.s.“, který byl spolufinancován Evropskou unií (program rozvoje venkova), proběhla rekonstrukce dílny na výrobu rozváděčů a přilehlých prostor, a ve druhé etapě pak byly zrekonstruovány sklady. Výrobní a skladová část areálu společnosti nyní odpovídá požadavkům kladeným na výrobní a skladovací areály (nové podlahy, elektroinstalace, okna, automatická vrata, zastřešení).
 • 2020 - kompletní rekonstrukci spodního patra administrativní budovy (výměna oken a dveří, nové podlahy, podhledy, rozvod elektroinstalace, nový dataserver). Oddělení projekce a oddělení realizace zakázek tak získaly nové reprezentativní kancelářské prostory, sociální zázemí a kuchyňku.

Od roku 2018 se společnost ECOREM a.s. projekčně a realizačně podílí na zakázkách malého rozsahu pro společnost EG.D a.s. v tzv. dodávkách „na klíč“.

Naše společnost využívá komplexní informační systém myWAC.

STRUKTURASPOLEČNOSTÍ

ECOREM Holding a.s.

 1. ECOREM Business s.r.o.

   1. ECOREM Facility s.r.o.

   2. ULTRA CONCEPTS s.r.o.

   1. ECOREM a.s.
    v průběhu roku 2024 bude splečnost zařazena pod ECOREM Holding s.r.o.

   2. ECOREM ENERGO s.r.o.

   3. ECOREM Research s.r.o.

   1. ECOREM Servis s.r.o.

   2. ECOREM Invest s.r.o.

   3. ECOREM Consulting s.r.o.

   1. Coffee REPETE s.r.o.

   2. Pražírna REPETE s.r.o.

   3. REPETE CZ s.r.o.