O nás

PROFILSPOLEČNOSTI

Činnosti nabízené naší společností jsou založeny na zkušenosti a kvalitě, vyplývající z dlouholetého působení našich řídících pracovníků a montérů v oblasti energetiky.

Společnost disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků s elektrotechnickým vzděláním. Odbornost našich pracovníků se průběžně zvyšuje účastí na školeních a seminářích.

Působíme na celém území České republiky, montáže provádíme i v zahraničí (Slovensko, Slovinsko…).

 

ECOREM a.s.

je společnost, která působí jako projekčně inženýrská, dodavatelsko – montážní a servisní organizace v oblastech:

 • vyvedení výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE)
 • výstavby a rekonstrukce trafostanic (sloupových a kioskových)
 • výstavby a rekonstrukce rozvoden NN / VN
 • vysokého napětí (VN)
 • nízkého napětí (NN)
 • měření a regulace (MaR)
 • realizace kabelových souborů NN / VN
 • revizní a servisní činnost průmyslových komplexů, rozvoden a transformoven
 • slaboproudé elektroinstalace
Image

Autorizace a certifikáty

Soupis autorizací a oprávnění, kterými disponuje naše společnost pro Českou republiku

Oprávnění  k montáži, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu (ev.č. 14369/9/15/EZ-M,O,R,Z-E1A, E1B)

 • §E1A: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
 • §E1B: Zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení s nebezpečím výbuchu
 • Oprávnění podle vyhlášky MO č. 273/1999 Sb., (ev.č. 1047/06-EZ-M,O,R,Z-E1B/24)
  K provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek určených technických zařízení v rozsahu elektrická zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného včetně zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů), která jsou umístěna ve vojenských objektech ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 zákona o ozbrojených silách ČR v prostředí bez nebezpečí výbuchu a v prostředí s nebezpečím výbuchu

Oprávnění vydané ve smyslu §6a) odst.1 písm. C) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění a § 3 vyhlášky ČBÚ a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. ČBÚ a ČBÚ č. 553/1990 Sb.

 • K montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • K opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • K revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 • Ke zkouškám elektrických zařízení dodavatelským způsobem

HISTORIEECOREM a.s.

Společnost ECOREM a.s. vznikla v roce 2014 transformací společnosti ECOREM s.r.o., která byla založena v březnu roku 2007.

Společnost ECOREM s.r.o. se zpočátku soustředila na elektromontážní práce, v následujících letech došlo k rozšíření nabídky služeb i o projekční práce, poskytování servisu a provádění oprav elektrických zařízení, dodávky větších komplexních zakázek, začala se rozvíjet obchodní činnost a svoji působnost rozšířila i do zahraničí (Rusko, Srbsko, Slovensko, Polsko).

V současné době tak chod společnosti zajišťuje ekonomické, obchodní a projekční oddělení a oddělení realizace zakázek.

Od svého založení v roce 2007 společnost sídlila v průmyslovém areálu v Jemnici na Staré cestě 1127, který postupně procházel a prochází celkovou rekonstrukcí:

Image
 • 2014 - rekonstrukce prvního patra administrativní budovy (nová elektroinstalace, výměna oken a dveří, podlahy, podhledy, sociální zařízení)
 • 2017 - 2018 - V rámci projektu „Modernizace výrobního areálu společnosti ECOREM a.s.“, který byl spolufinancován Evropskou unií (program rozvoje venkova), proběhla rekonstrukce dílny na výrobu rozváděčů a přilehlých prostor, a ve druhé etapě pak byly zrekonstruovány sklady. Výrobní a skladová část areálu společnosti nyní odpovídá požadavkům kladeným na výrobní a skladovací areály (nové podlahy, elektroinstalace, okna, automatická vrata, zastřešení).
 • 2020 - kompletní rekonstrukci spodního patra administrativní budovy (výměna oken a dveří, nové podlahy, podhledy, rozvod elektroinstalace, nový dataserver). Oddělení projekce a oddělení realizace zakázek tak získaly nové reprezentativní kancelářské prostory, sociální zázemí a kuchyňku.

Od roku 2018 se společnost ECOREM a.s. projekčně a realizačně podílí na zakázkách malého rozsahu pro společnost EG.D a.s. v tzv. dodávkách „na klíč“.

Naše společnost využívá komplexní informační systém myWAC.