Služby

Výstavba a rekonstrukce trafostanic

Naše společnost zajišťuje kompletní realizaci trafostanic na míru zákazníka včetně zajištění přípojky VN nebo vyvedení výkonu z trafostanice. Naše trafostanice splňují všechny požadované normy. Působíme po celé ČR.

Výstavba a rekonstrukce trafostanic

Naše společnost zajišťuje výstavbu a rekonstrukci všech druhů venkovních trafostanic.

Kioskové trafostanice

  • pochozí trafostanice
  • nepochozí trafostanice

Stavební část trafostanice je navržena jako monolitická buňka rozdělena na oddíly.

Stožárové trafostanice

  • zajištujeme výstavbu nových stožárových trafostanic včetně dodání technologie
  • zajišťujeme rekonstrukci stožárových trafostanic

Komplexní dodávky

Našim zákazníkům nabízíme komplexní dodávku investičního celku - trafostanice - „na klíč“.

Na základě  smlouvy s klienty zajišťujeme i provoz a údržbu námi dodaných trafostanic, záruční a pozáruční servis.