Služby

Elektromontáže VN a kabelové soubory

Poskytujeme elektromontážní práce na el. zařízení do 35 kV.

Montáž kabelových rozvodů VN včetně kabelových souborů, (kabelové spojky a koncovky)

Provádíme montáž kabelových koncovek v provedení vnitřní a vnější od 6 kV do 35 kV, dále pak montáž kabelových souborů VN včetně přímých a hybridních kabelových spojek. Zajišťuje i pokládku a průvlek zemních vedení  do zemních výkopů, betonových žlabů, kolektorů či vedení na pozinkovaných konstrukcí ve venkovním i vnitřním prostoru.

Naši pracovníci disponují oprávněním pro montéry kabelových souborů NN a VN

  • ENSTO
  • Cellpack
  • Raychem

Realizace venkovního a vnitřního vedení VN

Zajišťujeme výstavbu liniových venkovních vedení VN bez omezení napětí včetně  realizace přeložek a rekonstrukce vedení.

Výstavba a rekonstrukce rozvoden a rozpínacích stanic

ECOREM a.s. realizuje výstavbu, rekonstrukci, opravy a servis rozvoden venkovních, zapouzdřených rozvoden (plynem izolovaných) a rozpínacích stanic.

Realizujeme i rekonstrukce, modernizace a servis energocenter.

  • Montáž, údržba, opravy dálkově ovládaných úsečníků
  • Montáž, údržba, opravy samonosných optických kabelů
  • Montáž / rekonstrukce trafostanic